Öjarns Byförening

Du är här: Hem > Historik > Vad levde man av?

Vad levde man av?

Öjarn hade god tillgång på fiske och jakt i sjöarna och skogarna norr och väster om byn. Fjällsjöarna och alla tjärnarna i Hotagsfjällen bidrog också med fisk till försörjningen.

På 1930-talet hade byn 9 registrerade fastigheter. Man gjorde uppodlingar på de flesta lägen i byn och tillsammans med starrslåttern på myrarna kunde gårdarna försörja alltfler familjer.

Tillsammans byggde man såg och kvarn.

Skogsbruket var en annan inkomstkälla.  Fastighetsägarna ,som ägde skog kunde sälja skog på rot till skogsbolagen. Under första världskriget blev det stor efterfrågan på kol för uppvärmning i tätorterna. Dette ledde till att bönderna började med vedavverkning i första hand av lövträd. Skogsarbete och flottningsarbete blev goda inkomstkällor för de flesta manliga arbetarna i byn.


Skogsavverkning 1936


 

nach oben