Öjarns Byförening

Du är här: Hem > Historik

Historik

Kronans utmarker i de yttre delarna av Jämtland hade ända sedan den dansk-norska tiden varit indelad i avradsland, som hade arrenderats ut till bönder som behövde tillskott av betes-och slåttermarker. Längst norrut i Hammerdals socken fanns Öyarskogens avradsland. Norr därom fanns lappmarken i Ströms socken och förutom den nomadiserande samebefolkningen var hela inlandet norrut obefolkat till i mitten av 1700-talet.

År 1666 nyttjades rätten till avradslandet av bönder från Sikås ,Gisselås och Fagerdal. Förmodligen anlade dessa bönder fäbodar på avradslandet,där det fanns gott om betesmarker och myrslåtter. Jakt och fiske bedrevs också på området.

Undermeny

nach oben