Nöje- Aktivitetgruppen

Moni Hoffmann
Magnus Gerhardsson
Tommy Jonsson
Bengt Göransson
Katarina Vedin (även köksansvarig)

För förslag, maila Nöjes/Aktivitetsgruppen: noje_aktivitet@ojarn.se