Stormhärjningar hösten/vintern 2013

Hilde & Ivar ställde till det en del för oss under hösten och vintern 2013.

Foton av Sören Håkansson